Jag vet redan hur sidan skall se ut.
Vad kostar min nya hemsida?

StartUp

7900 kr
ex. moms

Business

11900 kr
ex. moms

Tillval

690 kr/tim
ex. moms

Har du inte den hemsidan du vill ha ännu?

En ny hemsida - Så vad kommer du att få exakt?

Tja, det beror verkligen på vad du behöver.
Vi bygger dig den webbplats du behöver baserat på våra samråd och djupa analys. Det behövs att vi fastställer antalet sidor du behöver, hur din information flödar och vilka funktioner du skall ha.
Kombinera sedan det till "din inköpslista" dvs de krav du har på sidan och funktioner som skall se till att du kan ta dig dit du behöver gå.

Reultatet blir flärdfullt och med stil.

4 förnyande steg med FNITTER

Din uppdaterade hemsida omarbetas genom 4 steg i vår utarbetade process som ger dig en “ny” hemsida som överträffar dina förväntningar.

 

Jag borde ha uppdaterat hemsidan
men har inte hunnit med det. Ännu.

För att få en uppdaterad hemsida - Var skall jag börja förändringen?

Mitt företags hemsida behöver föryngras men jag vet inte riktigt hur eller vilka funktioner som saknas. Dessutom är den långsam och våra konkurrenters sidor hittas men inte mitt företags hemsida. Aaargh!!

steg 1 Konsultation

Du är otålig att starta ditt nya projekt! Därför vill vi träffa dig å det snaraste (antingen via telefon, online eller IRL). Du kommer att prata med Jessica som kommer att ställa frågor för att verkligen förstå vilka dina förväntningar är och reda ut vad dina mål är och vilka verktyg du kan förvänta dig på din webbplats.

STEG 3 Produktion

Det är här vi startar design och utveckling av ditt projekt. Nu blir saker riktigt intressanta. Vi skapar en iscensättande prototyp som visar layout, design och funktionalitet. Du blir hela tiden informerad med regelbundna uppdateringar som ger dig alla möjligheter att säga till. När ditt fantastiska nya projekt är klart går vi live på det överenskomna datumet.

steg 2 skiss

Nu när vi vet vilket resultat du vill uppnå för din hemsida så gör vi i skissfasen en djupare research utifrån konsultationen som gjordes i steg 1. Skissen du får kommer att innehålla en sitemap som är en strategisk färdplan för dina hemsidebesökare. Den är grunden för hur produktionsplanen utformas så att målen som angivits i steg 1 uppnås

steg 4 Tillväxt & underhåll

Du är igång. Allt ser bra ut! Nu skall sidan underhållas. FNITTER&Co. hjälper dig självklart att skydda din investering med en kombination av noggrann övervakning, och regelbunden optimering.