Jag vet redan vilken sorts hemsida jag vill ha.
Vad kostar en ny hemsida?

StartUp

7900 kr

Business

11900 kr

Tillval

690 kr/tim

Har du inte den hemsidan du vill ha ännu?

En ny hemsida - Så vad kommer du att få exakt?

Tja, det beror verkligen på vad du behöver. Vi bygger dig den webbplats du behöver baserat på våra samråd och djupa ifrågasättande. Vi fastställer antalet sidor, hur din information flödar och vilka funktioner du behöver, kombinera det med din inköpslista med krav och se till att du kan ta dig dit du behöver gå. Flärdfullt och med stil.

4 FÖRNYANDE STEG MED FNITTER!

Din uppdaterade hemsida omarbetas genom 4 steg i vår utarbetade process som ger dig en “ny” hemsida som överträffar dina förväntningar.

 

steg 1 Konsultation

Du kan inte vänta på att starta ditt nya projekt! Därför vill vi träffa dig å det snaraste (antingen via telefon, online eller IRL). Du kommer att prata med Jessica som kommer att ställa frågor för att verkligen förstå vilka dina förväntningar är.
När vi förstår vilka de är, sätter vi ihop en strukturerad plan utifrån dem.

STEG 3 Produktion

Det är här vi startar design och utveckling av ditt projekt. Nu blir saker riktigt intressanta. Vi skapar en iscensättande prototyp som visar layout, design och funktionalitet. Du är hela tiden informerad med regelbundna uppdateringar som ger dig alla möjligheter att säga till. När ditt fantastiska nya projekt är klart går vi live på det överenskomna datumet.

steg 2 skiss

Nu när vi vet vilket resultat du vill uppnå för din hemsida så gör vi i skissfasen en djupare research utifrån konsultationen som gjordes i steg 1. Skissen du får kommer att leverera en projektritning bestående av en strategisk färdplan och en produktionsplan utformad för att uppnå de mål som anges i steg 1.

steg 4 Tillväxt & underhåll

Du är igång. Allt ser bra ut! Det är dags att införa alla marknadsförings- och leadgenereringsstrategier som beskrivs i din projektplan. Med en kombination av noggrann övervakning, regelbunden optimering och att följa den strategi som tidigare angivits kommer du att uppnå mål ett efter ett.

Jag borde ha uppdaterat hemsidan men har inte hunnit med det. Ännu.

Uppdaterad hemsida - Var skall jag börja förändringen?

Mitt företags hemsida behöver föryngras men jag vet inte riktigt hur eller vilka funktioner som saknas. Dessutom är den långsam och våra konkurrenters sidor hittas men inte mitt företags hemsida. Aaargh!!