Har inte skolan hemsidan den behöver ännu?

En hemsida utgör en viktig funktion för din skola.

Har du en snygg hemsida utan potential blir dess besökare (elever, personal, föräldrar, ledningsgrupp osv.) inte nöjda kunder. För vad du ger dem är  en snygg hemsida som inte löser skälet till varför de vände sig till webbplatsen från början.

Vi på FNITTER&Co.  tycker att din ”Snygga hemsida” också ska vara funktionellanvändarvänlig samt lönsam.

Det är ett medel – ditt skyltfönster – som ska leda till en kundrelation och leverera värde.

När din skola är i uppstarten och behöver fräscha upp sin webbplats.

I 4 steg förnyas din skolas hemsida

Din skolas uppdaterade hemsida omarbetas genom 4 steg i vår utarbetade process som ger dig en hemsida som överträffar dina förväntningar.

 

steg 1 Konsultation

Du är otålig att starta ditt nya projekt! Därför vill vi träffa dig å det snaraste (antingen via telefon, online eller IRL). Du kommer att prata med Jessica som kommer att ställa frågor för att verkligen förstå vilka dina förväntningar är och reda ut vad dina mål är och vilka verktyg du kan förvänta dig på din webbplats.

STEG 3 Produktion

Det är här vi startar design och utveckling av ditt projekt. Nu blir saker riktigt intressanta. Vi skapar en iscensättande prototyp som visar layout, design och funktionalitet. Du blir hela tiden informerad med regelbundna uppdateringar som ger dig alla möjligheter att säga till. När ditt fantastiska nya projekt är klart går vi live på det överenskomna datumet.

steg 2 skiss

Nu när vi vet vilket resultat du vill uppnå för din hemsida så gör vi i skissfasen en djupare research utifrån konsultationen som gjordes i steg 1. Skissen du får kommer att innehålla en sitemap som är en strategisk färdplan för dina hemsidebesökare. Den är grunden för hur produktionsplanen utformas så att målen som angivits i steg 1 uppnås

steg 4 Tillväxt & underhåll

Du är igång. Allt ser bra ut! Nu skall sidan underhållas. FNITTER&Co. hjälper dig självklart att skydda din investering med en kombination av noggrann övervakning, och regelbunden optimering.

Jag vet redan hur skolans hemsida skall se ut.
Vad kostar den?

StartUp

13900 kr
ex. moms

Bizniz

33900 kr
ex. moms

Tillval

880 kr/tim
ex. moms

Jag behöver ha en ny webbplats för skolan IDAG!!

Learn how we helped 100 top brands gain success