#ChicKlimatsmartHudvård

GRATIS FRAKT
SKICKAS INOM 24 tim

CHIC KLIMATSMART HUDVÅRD

Integritetspolicy

FNITTER månar om dig och strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard. Det gäller även beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet.

1 Introduktion FNITTER, org. nr. SE650326-XXXX, Rügenvägen 5, 120 47 Enskede Gård,) strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. FNITTER gör sitt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i FNITTER interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. Ingen dataöverföring via internet kan dock garanteras vara helt säker. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer FNITTER att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet. FNITTER är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av de olika tjänster och produkter som erbjuds på FNITTER.se, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor (“Tjänster)”. Varje person som tillhandahålls Tjänster har möjlighet att i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av FNITTER samt begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort. En sådan begäran ska skickas till FNITTER via post eller e-post till info@FNITTER.se. Genom denna kontaktväg kan Du även få information kring vilka personuppgiftsbiträden som är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter samt i övrigt utöva de rättigheter som framgår av Personuppgiftslagen (1998:204). 2 Vilka personuppgifter behandlas? Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av personuppgifter som samlas in av FNITTER beror på vilka Tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. När Du använder dig av FNITTER webbplatser samlar FNITTER in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening. FNITTER använder cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera dig när du surfar på FNITTER webbplatser. Du har dock alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär tillstånd att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen m.m. Vi använder oss av cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. 3 När och varför samlar FNITTER in informationen om dig? Du ombeds lämna uppgifter om sig själv när Du registrerar dig för att nyttja vissa av våra Tjänster. FNITTER samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänster, och b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till dig. FNITTER medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande. 4 Vem har tillgång till information? Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att FNITTER överför och överlåter information som lämnats till FNITTER, samt rättigheter som FNITTER åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer samt till bolag inom samma koncern som FNITTER. 5 Överföring till tredje land FNITTER kan komma att överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer inom och utom EU (d.v.s. för undvikande av missförstånd till tredje land i personuppgiftslagens mening) för behandling för de ändamål som anges ovan. 6 Hur länge sparas informationen? FNITTER sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra FNITTER åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. 7 Samtycke Genom att nyttja Tjänster lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att FNITTER behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Vidare lämnar du, genom att godkänna dessa villkor, härmed ditt uttryckliga samtycke till att FNITTER använder information som samlas för indirekt marknadsföring. Om du inte önskar erhålla några sådana erbjudanden, ska detta meddelas i samband med registreringen eller vid senare tillfälle. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av personuppgifter. Vänligen notera dock att viss behandling är obligatorisk för att du ska få tillgång till Tjänster. Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda Tjänster.