Rektorns strukturella förändringar av webbplatsen till Gymnasiemässan

REFIS hemsida är faktiskt en av de bästa jag har sett

Helt otroligt vad du har åstadkommit!”

// Claudia Marcks, Rektor REFIS

CASE STUDY REFIS

REFIS – Rör och-Elentreprenörerna i Stockholm är en branschskola som 2020 utökade sina program med Elektrikerutbildning utöver VVS som de redan hade.

Rektor Claudia Marcks såg behovet att fräscha upp all sin marknadsföring och ville därmed ha ett nytt utseende på sitt skyltfönster – en ny webbplats. Webbplatsen behövde vara i snygg och användarvänlig website design. Studenter, lärare och ledning skulle engageras med en mobilvänlig webbplats.

REFIS drivs utan vinstintresse. Friskolan ägs av Installatörsföretagen, och är systerskola med INSU.

 

UPPDRAGET REFIS

Rektor Claudia Marcks och bitr. rektor Pernilla Bäckius hade en ungefärlig idé om vad de ansåg att skolan behövde göra med webbplatsen. Gemensamt diskuterade och förädlade vi deras tankar där ingångsvärdena på uppdraget var dessa:

 • systersida till de 2 huvudägarna med gemensamt tänk kring layout utan att webbplatserna skulle vara identiska
 • webbplatsen skulle vara en grundläggande informationsportal för hela skolan, med två tydliga ingångar till VVS och till Elprogrammet, med studieplan etc.
 • filmer på webbplatsen
 • nya bilder och texter
 • ny logga
 • samma färgkod respektive font som INSU
 • namnbyte av skolan/webbplatsen
 • en profilsida där alla lärare presenteras bhövdes
 • alla viktiga dokument skulle vara lättillgängliga

 

UTSEENDET PÅ REFIS GAMLA WEBBPLATS

 

 

UPPDRAGET VAR TIDSKÄNSLIGT

Eftersom den nya webbplatsen helst “redan skulle finnas” var det bråttom att utveckla den samtidigt som den skulle fungera i det dagliga arbetet för skolan. Analys av webbplatsen behövde göras före uppdraget startade.

Uppdraget inkom 5/11 och hemsidan behövde vara uppdaterad och klar i samband med gymnasiemässan som startade 13/11.

Med webbplatsen vill du minska risken att besökaren scrollar överdrivet mycket och tappar fokus från vad de från början ville läsa om; vilket ärende de hade. Webbplatsen är dels ett informationsverktyg för eleverna som redan går på skolan, och dels skall sidan också fungera säljande för den person som funderar på  att börja på skolan. Sedan kanske skolan också vill locka personal att börja på skolan!?

 

 

EFTER ANALYS AV DEN GAMLA WEBBPLATSEN GAVS ETT FÖRSLAG  

Centralt behövdes en tydligare strukturer av webbplatsen så att den skall vara ett informationsverktyg för eleverna som redan går på skolan, men den skall också vara säljande för den person som funderar på  att börja på REFIS.

 1. Webbplatsen skall ha funktioner som hjälper deras besökare att vara på en guidad resa som leder till att de gör en ansökan till REFIS.Knapparna i översta bilden gör att besökaren kan ta sig direkt till informationen om utbildningen denne drömmer om.
  Ytterliggare information ligger på samma sida men längre  ner.
 2. Alla rubriker skall hjälpa webbplatsbesökaren genom att arbeta som en beslutstrappa.Besökaren skall ha viktig information tillgänglig som leder till att de vill ansöka & de tycker att det är lätt (se FAQn “Varför skall jag gå på REFIS?”, “Vad vinner jag på det…?”, “Är jag behörig…”).
 3. Besökaren skall känna sig sedd dvs “Du-tilltal”används.Språket skall fungera naturligt både för en tonåring och för en vuxen person.
 4. Omdömen om skolan skall finnas lättillgängligt.Tidigare elevers omdöme är tillförlitlig information och fungerar som en motivation för den som är intresserad av utbildningen. Omdömet blir en “trygghet” att eleven väljer rätt.
 5. Information om antalet elever som går ut från skolan med examensbevis utgör “trygghet” för föräldrarStatistiken kan leda föräldrarna i ytterliggare stöttning av barnens beslut.
 6. Färger & font har för texter valts utifrån REFIS önskan om att vara systerskola med INSU.REFIS nya logga fungerade som inspiration att ha en grön cirkelsymbol på sidorna. Färgen på cirkeln var ”REFIS-grön” och cirkeln användes för att leda intresset från besökarna till webbplatsen åt rätt – som ett utropstecken.Även om loggan är utvecklad i en gothicfont så behöver inte hemsidans texter vara i gothic, utan hemsidans fonter fick vara sådana som är lättlästa i mängd men kompletterande till loggan.Fel fontval som används i stor mängd kan göra utseendet “stökigt”.

 

SÅ HÄR BLEV REFIS NYA SIDA

 

 

SAMMANFATTNING

 1. REFIS nya webbplats har föryngrats och fungerar mer säljande samtidigt som webbplatsen är lätt att hitta navigera och hitta all information som tonåringen som skall söka till skolan behöver ha.Det är två helt olika saker att läsa i en tidning/bok eller att läsa på en datorskärm/mobiltelefon
 2. För en besökare till webbplatsen är språket riktat till den personen som sitter vid skärmen. Vidare kan alla texter snabbt ”skummas igenom” samtidigt som det ger sammanhang.
 3. De elever som redan går på skolan och deras föräldrar har lätt att hitta det de behöver i sitt dagliga arbete: inloggning till SchoolSoft är centralt placerat i huvudmenyn.
 4. Skolsköterskan och elevvården har sin information samlad och det är lättare för elever och föräldrar att veta hur de går tillväga om behov finns att återkoppla till personalen på något sätt om förhållanden som inte fungerar på bästa sätt på skolan
 5. REFIS webbplats fick färre menyval: Flertalet av valen som tidigare var placerat i menyn finns istället löpande att läsa om på sidan. Det innebär att innhållet i princip är detsamma, men logiskt och tydligare grupperat och på själva sidan som valts i menyn. Dessutom är innehållet mer greppbart för den som besöker sidan dvs att allt tankearbete redan skall vara gjort och märkas i strukturen och i språket.Respektive program  fick “Ansökan & Antagning” och “Vidareutbildning” kopplat till det individuella programmet. Tidigare låg det under “Utbildning” men hjälper inte besökaren att koppla ihop det  till programmet som denne är intresserad av. Den förbättrade användarvänligheten höjde ytterliggare genom att en FAQ byggdes och kopplades till webbplatsen.
 6. Webbplatsen hade ett överflöd av länkar som placerats ut ostrukturerat så det var viktigt att fundera på var länkarna som var kvar skulle placeras?
  Det är ett vanligt problem att en låda med snåriga länkar utgör webbplatsen. Det innebär att besökaren som är i behov av aktuell information måste arbeta sig igenom stöket före de kan utföra sitt verkliga ärende. (Tips! Så gör du med din webbplats om du vill förlora din potentiella kunds intresse för sin verksamhet väldigt fort.)

 

 

 

“Så jäkla bra fixat!

Tack, tack, tack!!

Amazing! Jag har inget mer att tillägga just nu.
Strålande bra fixat!!”

//Pernilla Bäckius Bitr. Rektor REFIS

 

 

 

Gillade du informationen? Dela gärna